Ochrana oznamovatelů

Společnost jako povinný subjekt dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „ZOO“) přijímá oznámení o možném protiprávním jednání, a to prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému následujícími způsoby:

  • písemně, ústně i osobně u příslušné osoby: Martin Skácel, email: skacel@sprosro.cz, tel: 777 593 537, adresa pro doručování Slatinická 191, 783 49 Lutín.
  • osobní oznámení příslušná osoba přijímá pouze v pracovní dny od pondělí do pátku od 9:00 do 15:00 hod. na adrese Slatinická 191, 783 49 Lutín po předchozí domluvě.

Společnost nepřijímá anonymní oznámení.

Společnost vylučuje přijetí oznámení od osoby, která pro společnost nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle ust. § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) ZOO.

Oznamovatel může podat oznámení rovněž ústně nebo písemně u Ministerstva spravedlnosti ČR, formulář pro učinění oznámení je dostupný na https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/, bližší informace pak na https://oznamovatel.justice.cz/.

Společnost upozorňuje, že fyzická osoba se může dopustit přestupku tím, že podá vědomě nepravdivé oznámení, za což jí může být dle ZOO uložena pokuta až do výše 50.000 Kč.